Οι παραδόσεις του μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία Ι για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ξεκινούν την Τρίτη 13/10 κα ώρα 14:00.
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας την ώρα έναρξης του μαθήματος τον σύνδεσμο που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.