Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια σας.

Πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Τμήμα σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα αναρτώνται κάθε φορά σε αυτήν τη σελίδα.

Σε αυτήν τη σελίδα θα αναρτώνται επίσης πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία του 1ου εξαμήνου, έως ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, αποκτήσετε ιδρυματικό λογαριασμό και καταστεί δυνατή η ενημέρωσή σας και με e-mail.