Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος
2019-20

H Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε την πρόταση του Τμήματος Χημείας σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση του ΠΠΔΕ.
Το ΠΠΔΕ θα χορηγείται σε φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για τη χορήγηση του ΠΠΔΕ οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν επιλέξει, παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία εντάσσονται στις εξής ενότητες:
Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (τα μαθήματα Α1 και Α2)
Β. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας (2 από τα 5 μαθήματα Β1-Β5)
Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (το μάθημα Γ1 και 1 από τα μαθήματα Γ2 και Γ3)

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εντάσσονται στην Κατεύθυνση Α όλα τα απαραίτητα μαθήματα προσμετρώνται στο βαθμό του πτυχίου, ενώ για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των λοιπών κατευθύνσεων (Β, Γ και Δ) όλα τα μαθήματα (εκτός από το Β1 και Β5 για την κατευθ. Β μόνο) είναι προαιρετικά και δεν προσμετρώνται στο βαθμό του πτυχίου.

Οι παλαιότεροι ενεργοί φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά ώστε να τους χορηγηθεί το ΠΠΔΕ.

Πίνακας Μαθημάτων Σχετικών με το ΠΠΔΕ στο ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Τίτλος Μαθήματος Εξάμ. Κωδ. Τύπος1
Α1 Παιδαγωγικά 7ο Κ106 Επιλογής κατεύθυνσης Α &Προαιρετικό Β, Γ, Δ
Α2 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 8ο ΚΝ111 Επιλογής κατεύθυνσης Α &Προαιρετικό Β, Γ, Δ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τίτλος Μαθήματος Εξάμ. Κωδ. Τύπος1
Β1 Πραγματικά, Εικονικά και
Υβριδικά Εργαστήρια πάνω σε Αρχές και Νόμους της Χημείας στην τυπική και
άτυπη Εκπαίδευση
6o H13 Ημιυποχρεωτικό
Β2 Δόμηση, Παρουσίαση και
Διάδοση Χημικής Πληροφορίας
7ο Κ106 Επιλογής κατεύθυνσης Α, Προαιρετικό κατεύθυνσης Β, Γ,
Δ
Β3 Ανάπτυξη Πολυμεσικού
Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με Χρήση Τηλεκπαιδευτικών  Δικτύων
8ο Κ107 Επιλογής κατεύθυνσης Α, Προαιρετικό κατεύθυνσης Β, Γ, Δ
Β4 Ιστορία και Επιστημολογία
Θετικών Επιστημών
7ο Κ109 Επιλογής κατεύθυνσης Α, Προαιρετικό κατεύθυνσης Β ,
Γ, Δ
Β5 Πληροφορική στο
Χημικό Εργαστήριο
8ο Κ108 Επιλογής κατεύθυνσης Α &
Β, Προαιρετικό κατεύθυνσης Γ, Δ
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τίτλος Μαθήματος Εξάμ. Κωδ. Τύπος1
Γ1 Διδακτική της Χημείας και το
Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας
7ο Κ105 Επιλογής κατεύθυνσης Α, Προαιρετικό κατεύθυνσης Β,
Γ, Δ
Γ2 Πρακτική Άσκηση στην
Εκπαίδευση
7ο, 8ο ΠΡ06 Προαιρετικό
Γ3 Πρακτική άσκηση στα
Εργαστήρια του Τμήματτος
7ο, 8ο ΠΡ07 Προαιρετικό