Κοινοποίηση: Κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΑΠΘ στο δίκτυο ΤΕΤΗΥS, σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία μαζί με τα σχετικά συνημμένα αρχεία στην αγγλική γλώσσα.

Αφορά προκήρυξη του διαγωνισμού “3rd edition Mediterranean climate change adaptation awards, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό την 15η Απριλίου 2021.

 

FLYER_3ED_MEDADAPT_EN

CP_3ED_MEDADAPT_EN