Η φοιτήτρια κ. Ευρώπη Αδαμοπούλου του ΜΔΕ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με ειδίκευση ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ θα παρουσιάσει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4.5.2020 και ώρα 14:00 τα αποτελέσματα της διπλωματικής της εργασίας  με τίτλο Συμβολή στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Σύσταση σε λιπαρά οξέα, τριακυλογλυκερόλες και σκουαλένιο

 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Μαρία Τσιμίδου

καθηγήτρια