Η φοιτήτρια κ. Ευμορφία Κριτικτσή του ΜΔΕ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ με ειδίκευση ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ θα παρουσιάσει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4.5.2020 και ώρα 16:00 τα αποτελέσματα της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ a ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ES ISO 29841: 2012

 

O ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Νικόλαος Νενάδης

Επικ. Καθηγητής