Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων αναφορικά με:

  • Το WRICOS contest 2019, και
  • Το PHOCOS contest 2019 (δείτε τις συνημμένες σχετικές ανακοινώσεις 1,2)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί από τους διοργανωτές παράταση υποβολής συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς ως εξής:

  • Για το WRICOS contest 2019 από 15 Μαΐου στις 31 Μαΐου 2019, και
  • Για το PHOCOS contest 2019 από 31 Μαΐου στις 30 Ιουνίου 2019