Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας που θα εκπονηθεί κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 έως και την Κυριακή 21-7-2019 και ώρα 23:59. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν, μέχρι τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, να τροποποιήσουν τις αρχικές τους δηλώσεις. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες που έχουν ήδη υποβάλλει τη σχετική δήλωση να ελέγξουν εάν αυτή έχει καταχωρηθεί .

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλεφωνικά (2310 997570) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (akchadia@chem.auth.gr).