Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας των αρχικών δηλώσεων εαρινού εξαμήνου μέχρι την Κυριακή 21.02.2021, 11:59 μ.μ. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας των δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Η ανακοίνωση για την προθεσμία δηλώσεων οφειλόμενων μαθημάτων θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.