Η μέχρι σήμερα συμμετοχή, δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πραγματικά επιτυχημένο και εποικοδομητικό επιστημονικό συνέδριο.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει αποφασιστεί η παράταση στην υποβολή περιλήψεων μέχρι και τη Δευτέρα 7/10/2019

Επισυνάπτονται:

  1. Η φόρμα εγγραφής του Συνεδρίου
  2. Οι οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων
  3. Η 3η ανακοίνωση του Συνεδρίου με πληροφορίες για τους προσκεκλημένους ομιλητές και την τελετή έναρξης
  4. Η πρόσκληση για την τελετή έναρξης του Συνεδρίου

Παρακαλώ σημειώστε ότι η τελετή έναρξης, θα λάβει χώρα

Το υλικό αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Registration Form_

OdigiesAbstract_

Conference_Flyer_3