Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του _Τμήματος Σπουδών_[1] έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, με κουπόνι αγορών (voucher) αξίας 200 €, για την προμήθεια διατακτικών σίτησης (αγορά ειδών διατροφής ή και υπηρεσιών εστίασης), με δυνατότητα εξαργύρωσης έως 30 Ιουλίου 2019.

Δικαιούχοι/-ες μπορούν να είναι όσοι και όσες, εκ των ανωτέρω, έχουν
α) μόνιμη κατοικία σε Δήμο ή Κοινότητα ή
β) έχουν ολοκληρώσει τη Β’βαθμια εκπαίδευσή τους σε σχολική μονάδα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 8 Μαϊου 2019 (14.00)

Links:
——
[1] http://dps.auth.gr/el/node/3152