Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων έχει παραταθεί έως την Κυριακή, 04 Οκτωβρίου, ώρα 23:59.