Σας ενημερώνουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδεών (πρώτη φάση διαγωνισμού ‘’Απόδειξη Ιδέας’’) παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

Σας υπενθυμίζουμε πως ο διαγωνισμός που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου OIS-AIR, υποστηρίζει τη συνεργασία ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους ακόλουθους τρεις κλάδους: Μεταφορές και Κινητικότητα, Ενέργεια και Περιβάλλον, Αγρο-βιοκοικονομία

Η 1η φάση του διαγωνισμού (προκήρυξη ιδεών) απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας τα οποία προσκαλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε μια σύντομη φόρμα και διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Στη 2η φάση του διαγωνισμού (προκήρυξη κοινών έργων ερευνητών-επιχειρήσεων) που θα διαρκέσει από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 θα  προσκληθούν οι ερευνητικές ομάδες σε συνεργασία με επιχειρήσεις να καταθέσουν κοινό έργο προς χρηματοδότηση. Στην 2η φάση επιλέξιμες θα είναι μόνο οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν με παρουσίαση ιδέας στην 1η φάση.

Στην 3η φάση του διαγωνισμού, που λήγει 30 Οκτωβρίου 2019, θα επιλεχθούν τα δέκα (10) καλύτερα έργα και θα χρηματοδοτηθούν μέσω 10 κουπονιών καινοτομίας αξίας 18.500€ το κάθε ένα.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου OIS-AIR Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region  (oisair.adrioninterreg.eu) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRION.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τους κανόνες και τις διαδικασίες συμμετοχής καθώς και τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

  1. Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό «Απόδειξη Ιδέας»
  2. OISAIR Technology Application Form (η φόρμα καταγραφής ιδέας για την 1η φάση του διαγωνισμού)
  3. Guidelines POC call_EN_OISAIR (οι όροι του διαγωνισμού και σχετικές οδηγίες)

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον τοπικό κόμβο του έργου OIS-AIR  στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/τμήμα εξωστρέφειας:

Κατερίνα Παπαδοπούλου, 2310 498 206, kpap@certh.gr

Νίκος Κατσιαδάκης, 2310 498204, nicolas@certh.gr

 

OISAIR_Technology Application Form_Final

Guidelines_POC_Call__EN_OISAIR

Πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό Απόδειξη Ιδέας