Παρακαλούνται οι φοιτητές με τα κάτωθι ΑΕΜ να παραλάβουν τα πτυχία τους από τη Γραμματεία του Τμήματος στις 4 Ιουνίου 2020 και  στις 5 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πέμπτη 4-6-2020 10:00 π.μ.

Υποψήφιοι  προπτυχιακοί  φοιτητές  για  ορκωμοσία  με ΑΕΜ:

8849, 8919, 8877, 8833, 8215, 9017, 8746, 8768

Πέμπτη 4-6-2020 12:00 μ.μ.

Υποψήφιοι  προπτυχιακοί  φοιτητές  για  ορκωμοσία  με ΑΕΜ:

8842, 8881, 8935, 9091, 8540, 8886, 8746, 9037

Παρασκευή 5-6-2020 10:00 π.μ.

Υποψήφιοι  προπτυχιακοί  φοιτητές  για  ορκωμοσία  με ΑΕΜ:

8675, 8829, 8934, 7164, 8971, 8973, 9020, 9024, 8764

Παρασκευή 5-6-2020 12:00 μ.μ.

Υποψήφιοι  προπτυχιακοί  φοιτητές  για  ορκωμοσία  με ΑΕΜ:

8914, 8917, 8848, 8707, 8128, 9082, 8983