Ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Μεμβράνες των Πτυχίων των αποφοιτησάντων στις 23/7/2019.  Για την παραλαβή τους, μπορείτε να προσέρχεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, καθημερινά 12:00-13:30.  Απαραίτητη η υπόδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική εξουσιοδότηση αν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο.