Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Υ08)

 

για τους φοιτητές του Β’ εξαμήνου του Χημικού  Τμήματος, θα αρχίσουν την Τετάρτη 12-2-2020 και  ώρα  13.00 στο αμφιθέατρο του Ν. Χημείου. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη (13:00-14:00) και Πέμπτη (13:00-15:00) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

Επίσης ανακοινώνεται ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα αρχίσουν με βάση το πρόγραμμα ασκήσεων που θα ανακοινωθεί.