Οι παραδόσεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ αρχίζουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020,  09.00-11.00  διαδικτυακά μέσω του παρακάτω link, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

https://authgr.zoom.us/j/97353869413?pwd=azZ4VnNWdWNOby9EM3NzYndrNU9lZz09