Οι παραδόσεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ για τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας του 3ου εξαμήνου   αρχίζουν την  Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο «Ν. Αλεξάνδρου».

Δευτέρα: 10:00 – 11:00
Τρίτη:   9:00 – 11:00
Τετάρτη: 10:00 – 11:00
Παρασκευή: 11:00 ­– 13:00

 

Οι διδάσκοντες

Κ. Λίτινας

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη