Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων» αρχίζουν στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας.

Αναπλ. καθηγητής Α. Ζωγράφος