• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανάμεσα στους 1.000 Έλληνες Επιστήμονες με τη μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου τους.
  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η μελέτη “Comprehensive mapping of local and diaspora scientists: a database and analysis of 63951 Greek scientists“. Σύμφωνα με αυτήν 49 ερευνητές από το Α.Π.Θ. εμφανίζονται στις 1.000 πρώτες θέσεις.
  Από αυτούς οι 10 είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος  Χημείας (20%) και συγκεκριμένα οι Δ. Μπικιάρης, (168), Α.
  Ζουμπούλης (273), Μ. Τσιμίδου (319), Κ. Σαμαρά (508), Ν. Λαζαρίδης (608), Δ. Μπόσκου (647), Μ. Κόστογλου (689), Κ, Μάτης (761), Γ. Ψωμάς (914) και Δ. Αχιλιάς (937).
 • Oμάδα προπτυχιακών φοιτητών Χημείας του Α.Π.Θ. με στόχο τη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και τη διεξαγωγή επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν και υπηρετούν τη Χημεία ως επιστήμη. reactionteam.gr
  Παρουσία της ReAcTioN στην εκπομπή Ο3 της ΕΡΤ
 • Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage. Rebranding the World in Crisis through Culture. Οργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  Μέλος Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής: Παναγιώτης Σπαθής, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
  12-15 December 2021 Athens (Υβριδική μορφή)
 • Οργανώνεται από το Τμήμα Πράσινης και Αειφόρου Χημείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημείας και την Ένωση Ελλήνων Χημικών.
  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
  26 -29 Σεπτεμβρίου 2021 (Virtual Conference)

 • Οργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  Προσκεκλημένος ομιλητής: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
  20-23 Σεπτεμβρίου 2021 (Virtual Event)
 • Οργάνωση από το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με τίτλο “Έρευνα. Η προοπτική για την ανάπτυξη
  20-21 Μαρτίου 2021 (Virtual Event)

  • Iστορία της Ανακάλυψης του ατόμου
  • Ανακάλυψη και της ονοματοθεσία των στοιχείων
  • Τυχαίες ανακαλύψεις στη Χημεία