Σας ενημερώνουμε ότι από τις 04.03.2021 έως τις 21.03.2021, μπορείτε να προβείτε στη δήλωση οφειλόμενων μαθημάτων, για την απόκτηση του Πιστο­ποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Σχετικό έγγραφο:

Δήλωση οφειλομένων μαθημάτων ΠΠΔΕ –

Η αίτηση σας θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία, υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη στο akesoglou@chem.auth.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 997570