Ορισμός θέματος προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Αποτελέσματα πρώτης φάσης