Ορισμός θέματος προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών 2020-2021 Αποτελέσματα δεύτερης φάσης