ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 09/10/20

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (K305) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/10/20 και θα γίνονται διαδικτυακά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 

Δευτέρα          11:00-13:00

Τετάρτη           11:00-13:00

 

Η διδασκαλία θα γίνεται για τα πρώτα κεφάλαια από τον κ. Κουμπή μέσω Skype for Business ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/akoumbis/ID9UKCLM

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων από τον κ. Κουμπή η διδασκαλία θα συνεχιστεί τις ίδιες μέρες και ώρες από τον κ. Σταθάκη μέσω της εφαρμογής Zoom ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/95688545660

 

 

                                                                                                            Οι διδάσκοντες

                                                                                                            Α. Ε. Κουμπής

                                                                                                            Χ. Σταθάκης