Η OMIC-Engine διοργανώνει τα πρώτα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα “Βασικές πειραματικές τεχνικές στη Συνθετική Βιολογία”, από τις 8 – 12 Μαρτίου 2021. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, εμπεριέχεται υλικό δημοσιότητας όπως Δελτίο Τύπου, Φωτογραφίες καθώς και Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

 

Υλικό Δημοσιότητας