Ανακοίνωση και οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Β05- Γενική Βιολογία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2/7/2020 (11:00-13:00).

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Β05 Γενική Βιολογία