Νέα προκήρυξη για θέσεις στην EFSA για υποψηφίους με εμπειρία στην

  • αναλυτική χημεία,
  • χημεία πολυμερών,
  • χημεία τροφίμων,
  • τεχνολογία τροφίμων,
  • υλικά συσκευασίας και
  • τεχνολογίες ανακύκλωσης.

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-chemistry-food-and-packaging-technology-dietary-exposure-244?et=KxkIHMgn