ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΔΕ (ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

 

Το Τμήμα έχει καταθέσει αίτημα Τροποποίησης του Π.Π.Δ.Ε. για το οποίο αναμένει έγκριση από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.