Παρακαλώ βρείτε συνημμένα την προκήρυξη για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  “Health Statistics & Data Analytics” του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://hsda.med.auth.gr/.

προκήρυξη HSDA