Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

·         Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)

·         Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

·         Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ολιγοήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων διάρκειας μίας (1) εβδομάδας που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο)
  • Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία
  • Εξεταστική περίοδος διάρκειας μίας (1) εβδομάδας που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.

Τελευταίες ημέρες αιτήσεων (έως Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019)

Περισσότερες Πληροφορίες