ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 2998.22.7.2019)