1. Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τόσο για μελέτη, όσο και για τον δανεισμό βιβλίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ.
 2. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 08:30-14:30 έως 16 Οκτωβρίου 2020, λόγω πραγματοποίησης της εξεταστικής εξ αποστάσεως. Για την επέκταση του ωραρίου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, θα ληφθεί νεότερη απόφαση από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
 3. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της Β/θ. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην πόρτα ασφαλείας της Βιβλιοθήκης.
 4. Διατήρηση αποστάσεων. Στο χώρο μελέτης έχουν αφαιρεθεί ενδιάμεσες καρέκλες και διατηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου. Προστίθενται ανακοινώσεις στις ενδιάμεσες θέσεις εργασίας «Προσοχή! Για τη δική σας ασφάλεια παρακαλώ να αφήσετε τη θέση κενή». Αντίστοιχα ισχύουν και στις θέσεις των Η/Υ.
 5. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών είναι 15 άτομα, μαζί με τα 2 άτομα του προσωπικού . Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό εμβαδόν της Β/θτο οποίο είναι περίπου 388m2. Ο ελεύθερος χώρος στο ισόγειο μαζί με τα τραπέζια-καρέκλες & Η/Υ (61 θέσεις εργασίας) είναι περίπου 105 m2. Σύμφωνα με παλαιότερη οδηγία για τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να διατίθεται σε κάθε άτομο 7m2. Δηλαδή στο χώρο της Β/θ (στο ισόγειο) θα πρέπει να βρίσκονται συγχρόνως το πολύ 15 άτομα, μαζί με τα 2 άτομα του προσωπικού. Για τον πρώτο όροφο της Β/θ, δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ως αναγνωστήριο.
 6. Ο δανεισμός βιβλίων γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου συμπληρώνοντας την φόρμα της Κεντρικής Β/θ. Κλείνεται ραντεβού προσέλευσης ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
 7. Η επιστροφή βιβλίων γίνεται κατόπιν ραντεβού. Τα βιβλία επιστρέφονται στο πρόγραμμα αυτοματισμού διαβάζοντας τον ραβδοκώδικα με μηχάνημα ανάγνωσης και στη συνέχεια ο επισκέπτης αφήνει ο ίδιος το υλικό σε συγκεκριμένο χώρο. Όλες οι επιστροφές της εβδομάδας συγκεντρώνονται σε ένα τραπέζι της Β/θ μας και εντάσσονται στη συλλογή ή διατίθενται στο κοινό την επόμενη εβδομάδα.
 8. Η συνεργασία των βιβλιοθηκονόμων με τους χρήστες, για διευκρινήσεις σχετικά με τα κείμενα πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών και διατριβών, θα γίνεται κανονικά, αλλά θα επιδιώκεται όταν είναι εφικτό, η επικοινωνία τηλεφωνικά ή μέσω zoom. (Θα γίνει προμήθεια κάμερας με μικρόφωνο).
 9. Τοποθετήθηκε αντισηπτικό στην είσοδο και στα τραπέζια. (Θα γίνει προμήθεια επιπλέον αντισηπτικού).
 10. Ο χώρος της Β/θ διαθέτει φυσικό αερισμό, και παράλληλα χρησιμοποιείται και κλιματιστική μονάδα.
 11. Η Β/θ διατηρεί κατάλογο επισκεπτών με ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από τον χώρο, για την περίπτωση που χρειαστεί να γίνει υγειονομική ιχνηλάτηση.
 12. Εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, τα όσα ισχύουν γενικότερα στο Τμήμα Χημείας.