Τα μαθήματα των διαλέξεων Βιοτεχνολογίας για τους Προπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του e-learning.

Από το Εργαστήριο Βιοχημείας