Το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Α.Π.Θ. (ΙΚ) ξεκινάει τις δράσεις του μέσα στον Ιανουάριο του 2020 και καλεί φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και πολίτες της Θεσσαλονίκης να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μαθήματα κινέζικης γλώσσας.
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με πληροφορίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων κινέζικης γλώσσας (Τμήματα αρχαρίων) και τις πρώτες δράσεις γνωριμίας με το ΙΚ, καθώς και η φόρμα-αίτηση για τα μαθήματα.

20-12-2019 ΦΟΡΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΙΚ ΤΟΥ Α.Π.Θ

20-12-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΙΚ ΤΟΥ Α.Π.Θ