Α03 Γερμανικά για Χημικούς

Πέμπτη ΩΡΑ: 17.00-19.30

Αιθ. 104 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΔ. Π. ΠΟΠΟΤΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ 2019-2020

Έναρξη μαθημάτων Πέμπτη 20/02/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ