Το  Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 διοργανώνει τα παρακάτω διατμηματικά μαθήματα:

Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2),  
Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

Οι ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr/el/node/283 και www.lance.auth.gr/el/node/284).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165

Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS

Μαθήματα γαλλικών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές