Τα μαθήματα Φύλου προσφέρονται σε διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ κατά το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού  έτους  2019-20 –σύμφωνα με την καταγραφή που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20