Το μάθημα της Βιοχημείας ΙΙ θα διδαχθεί κανονικά την Τετάρτη 9/1/2019

Εκ μέρους  της κα Χολής