Ο σύνδεσμος συμμετοχής στο επιλεγόμενο μάθημα της Κλινικής Βιοχημείας είναι ο παρακάτω:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/margeopit/GDQOR5V7

και οι οδηγίες συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChromeΕγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business μέσω Google Chrome | Κέντρο IT ΑΠΘ