Σας κοινοποιούμε λίστα με τον αριθμό μητρώου των φοιτητών που έχουν επιλεγεί, για την παρακολούθηση του μαθήματος ΕΨ900 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

Οι φοιτητές των οποίων δεν αναφέρεται ο αριθμός μητρώου, θα πρέπει να δηλώσουν ξανά το μάθημα σε επόμενη περίοδο.

Επίσης, εκ μέρους την διδάσκουσας του μαθήματος κας. Μ. Δόικου, σας παρακαλούμε για την εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος, στο e-learning, το ταχύτερο δυνατό.

9240
9260
9151
9128
9299
9210
9228
9488
9504
9540
9339
9447
9451
9332
9429
9442
9436
9355
9516
9334
9425
9728
9338
9426
9435
9525
9398
9368
9521
9514
9509
9507
9756
9770
9324
9377
9432
9500
8358
9388
9475
9510
9390
9407
9449
9518
9058
9532
9186
9272
9115
9379
9531
9303
8487
9334
9505
9784