ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα ξεκινήσουν
την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Πέμπτη, ώρα 16.00 – 18.00
Παρασκευή, ώρα 16.30 – 17.30
Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά (skype for business).
Το link θα σας σταλεί ηλεκτρονικά.
Από το Εργαστήριο