ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη, ώρα 17.00 – 19.00
Πέμπτη, ώρα 09.00 – 10.00

 

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά (skype for business).

Το link θα σας σταλεί ηλεκτρονικά.

Από το Εργαστήριο