ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Δήμου Βύρωνα σχετικά με πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης νέων 18-30 ετών.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται και σε νέους και νέες (18-30 ετών), οι οποίοι/-ες μπορούν να συμμετέχουν με οποιαδήποτε -αλλά μόνο μία- από τις παρακάτω δύο κατηγορίες κειμένων:
α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

Προθεσμία αποστολής συμμετοχών είναι η 1η Ιουλίου 2020