Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων IAU (International Association of Universities), στην οποία το ΑΠΘ είναι μέλος, δίνει στα μέλη της νέους κωδικούς για πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων “World Higher Education Database (WHED)” και “International Bibliographical Database on Higher Education (HEDBIB)”.

Οι κωδικοί που έχουν δοθεί στο ΑΠΘ για την είσοδο στις WHED και HEDBIB είναι:

Login: INS0055

Password:  5tfcqg9y

Οι κωδικοί ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020.