Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ από 03.11.2020

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

Ø  Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες.

Ø  Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας lib.auth.gr/el/item_request. Η κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.

Ø  Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.

Ø  Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες

Ø  Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες: lib.auth.gr/el/returneudoxus

Έκδοση καρτών

Ø  Μέλη του ΑΠΘ  lib.auth.gr/el/libcard

Ø  Εξωτερικοί χρήστες lib.auth.gr/el/libcardext

Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email.

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

Ø  Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο.

Ø  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Ø  Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

Ø  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Ø  Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης lib.auth.gr/node/1476.

Ø  Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας search.lib.auth.gr/Summon/Home.

Ø  Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο: lib.auth.gr/el/πηγές_σύνθετη.

Ø  Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης lib.auth.gr/el/covid19lit.