Αγαπητές/οί φοιτήτριες και φοιτητές,

 Σας στέλνουμε το δελτίο της Agence Universitaire de Francophonie προς ενημέρωσή σας και επισημαίνουμε δύο σημεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

  1. τις επισκέψεις εμπειρογνωμοσύνης. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  1ηΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-missions-dexpertises-de-courte-duree-2019/

  1. τη χορήγηση μιας υποτροφίας σε φοιτητή-τήτρια για βελτίωση των δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα, στο Πανεπιστήμιο της Λυόν. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-linstitut-de-langue-de-culture-francaises-lyon/.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι δράσεις της AUF προϋποθέτουν τη γνώση της γαλλικής γλώσσας.