ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητες ερχονται σε επαφη με τις ενοργανες αναλυτικες τεχνικες που χρησιμοποιουνται στα συγχρονα αναλυτικα εργαστηρια. Κατανοούν τις αρχές λειτουργίας των αναλυτικών οργάνων. Επίσης ενημερώνονται για τα πεδία εφαρμογής της κα΄θε αναλυτικής ττεχνικής, με παραδείγματα ενώσεων και υποστρωμάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην ενόργανη χημική ανάλυση. Οπτικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία, φασματοφωτομετρικές τιτλομετρήσεις, φθορισμομετρία, νεφελομετρία, ατομική φασματοσκοπία απορρόφησης και εκπομπής). Ηλεκτροχημικές τεχνικές χημικής ανάλυσης (ποτενσιομετρικές τιτλομετρήσεις, ηλεκτροσταθμική και κουλομετρική ανάλυση, βολταμμετρία, αμπερομετρικές τιτλομετρήσεις). Χρωματογραφικές τεχνικές (TLC, GC, HPLC, SFC). Εισαγωγή στην Aυτόματη ανάλυση. Ανάλυση σε συνεχή ροή. Συνδυασμένες τεχνικές ενόργανης χημικής ανάλυσης. Θεωρητικές αρχές των τεχνικών. Αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης. Σφάλματα και παρεμποδίσεις καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους. Εφαρμογές των ενόργανων τεχνικών στη χημική ανάλυση πραγματικών δειγμάτων. Πειραματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι.Παπαδογιαννης-Β.Σαμανιδου