ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θα γνωρίζουν καλά πως να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα Φυσικής που ενδιαφέρουν τους Χημικούς

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Μοντέλα, μετρήσεις και διανύσματα 2. Kίνηση σε ευθεία γραμμή 3. Κίνηση στο επίπεδο 4. Νόμοι κίνησης του Νεύτωνα 5. Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα 6. Έργο και κινητική ενέργεια 7. Διατήρηση της ενέργειας 8. Ορμή και ώθηση 9. Περιστροφική κίνηση 10. Δυναμική της περιστροφικής κίνησης 11. Ισορροπία και ελαστικότητα 12. Βαρύτητα 13. Περιοδική κίνηση 14. Μηχανικά κύματα 15. Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο 16. Νόμος του Gauss 17. Ηλεκτρικό δυναμικό 18. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά 19. Ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη 20. Κυκλώματα συνεχούς 21. Μαγνητικό πεδίο και μαγνητικές δυνάμεις 22. Πηγές μαγνητικού πεδίου 23. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή 24. Αυτεπαγωγή και Μαγνητικά Υλικά 25. Φως, ανάκλαση σκέδαση 26. Κυματική Οπτική

Βιβλιογραφία

1) Τίτλος: Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α΄ Μηχανική Θερμοδυναμική Συγγραφέας: H.D. Young (Μετάφραση Ε. Αναστασάκης, Γ. Κουρούκλης κλπ) Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση Έτος Έκδοσης: 1995 Σελ. 676 2) Τίτλος: ΦΥΣΙΚΗ - Εισαγωγή στη Μηχανική Συγγραφέας: Θ. Καρακώστας – Δ.Σ. Κυριάκος Εκδότης: Εκδόσεις Ζήτη Έτος Έκδοσης: 2001 Σελ. 450 3)Τίτλος: ΦΥΣΙΚΗ - Μηχανική Κυματική Θερμοδυναμική Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική Συγγραφέας: Halliday Resnick Walker Επιμ. Κ.Ν. Παπανικόλας Εκδότης: Εκδόσεις GUTENBERG Έτος Έκδοσης: 2014 Σελ. 1377

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Υ04
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: