ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με κλασσικές και ειδικές μεθόδους οινοποίησης, κατεργασίες του οίνου, παραγωγή αποσταγμάτων, νομοθεσία και οργανοληπτική εξέταση οίνου και αποσταγμάτων. Η πραγματοποίηση επισκέψεων σε οινοποιεία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και να εξοικειωθούν με πρακτικά θέματα της παραγωγής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οικονομικο-τεχνικά στοιχεία και μηχανολογικός εξοπλισμός οινοποιείων. Ερυθρά, λευκή και ροζέ οινοποίηση. Ειδικοί τρόποι οινοποίησης. Κατεργασίες του οίνου. Αλλοιώσεις του οίνου. Προϊόντα και υποπροϊόντα του σταφυλιού και του οίνου. Αποστάγματα. Οργανοληπτικός έλεγχος οίνου και αποσταγμάτων. Δίκαιο και αμπελοοινική νομοθεσία. Επισκέψεις σε οινοποιεία.

Βιβλιογραφία