ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα βιοσυνθετικά μονοπάτια σύνθεσης δευτερογενών μεταβολιτών (φυσικών προϊόντων). Επιπροσθέτως Θα μάθουν για σημαντικά ένζυμα που βοηθούν στην ανάπτυξη της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν τα φυσικά προϊόντα καθώς και τις βασικές κατηγορίες φαρμακολογικών ιδιοτήτων που διαθέτουν αυτά.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιοσύνθεση φυσικών προϊόντων. Βασικές αρχές των βιοσυνθετικών μηχανισμών. Μονοπάτια του οξικού οξέος, του σικιμικού οξέος του μεβαλονικού και μικτά βιοσυνθετικά μονοπάτια των αλκαλοειδών

Βιβλιογραφία

Χημεία Φυσικών Προϊόντων-Βαλεντίνη Ιγνατιάδου-Ραγκούση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΚΝ307
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή/Εαρινή

Διδάσκοντες: